Başvuru Esasları

Başvuru Esasları

a) Yükseköğretim Kurulu’nca yurtdışından yabancı uyruklu öğrenci alımı için onay verilen Üniversitemiz ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim veren bölümlere ilgili yıl için alınacak Uluslararası öğrencilere ilişkin kontenjanlar; Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğünün önerisi ile Üniversite Senatosunda karara bağlanarak YÖK tarafından çıkarılan kılavuzda yayınlanmak üzere Yükseköğretim Kuruluna sunulur.

b) Uluslararası öğrenci kontenjanları ve kontenjanlara başvuru tarihi Bolu Abat İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü web sayfasında ilan edilir. İlan edilen kontenjanlardan Tıp, Hukuk, Diş Hekimliği ve Eğitim Fakültelerine Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılından itibaren gerçekleştirilecek Merkezi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (MYÖS) ile başvurular alınır. Ayrıca akademik takvime göre Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğünün uygun gördüğü yerlerde uluslararası öğrenci seçme sınavları yapılır ve ortaöğretim not ortalaması esaslı online başvurular alınır. Sınavlar ve online başvurular neticesinde kontenjanların dolmaması halinde akademik takvime uygun olarak dilekçe ile başvuru alınır.

c) Ön kayıtlar adayın beyanına göre yapılır.

d) Uluslararası öğrenci adaylarının başvuru ve tercih yapabilmeleri için lise veya dengi okul mezunu veya bu okulların son sınıf öğrencisi olmaları gerekir.

e) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran uluslararası öğrenci adaylarının ilgili programa kabul edilmeleri halinde ön kayıtları alınır. Bu adayların ilgili birimin yapacağı Özel Yetenek Sınavında başarılı olmaları halinde kesin kayıtları yapılır.

f) Uluslararası öğrenci alım sınavlarının yerleri, tarihleri Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından belirlenir. Sınav ücretleri Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek uluslararası öğrenciler için açılacak ilgili hesaba yatırılır.

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 ... Fax: +90 374 253 ...
  • EPosta: intstudentibu.edu.tr
Top