Değerlendirme

Değerlendirme;

a) Üniversitemizin Uluslararası öğrenci kabul edeceği programlara başvuran adayların, başvuru kabulünü, ön incelemelerini, sınavlarını, değerlendirmelerini, seçimlerini ve sonuçlarının ilanını Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü yapar. 

b) Yapılacak olan sınavların veya diploma esaslı online başvuruların neticesinde ön inceleme sonucunda başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Başvuru koşullarını taşıyan adayların evrakları Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğüne sunulur. 

c) ÖSYM tarafından yapılan MYÖS sonucuna göre ilgili alanlardan tercih yapanlardan yeterli puanı alan aday öğrenciler tercih ettikleri ilgili programlardan uygun olana yerleştirilir. Ayrıca koordinatörlük tarafından yapılan sınavın sonucuna göre başvuru için yeterli puanı alan aday öğrenciler tercih ettikleri programlardan puanlarına uygun olana yerleştirilir. Koordinatörlük tarafından BAİBÜ-ULÖS sınavı sonucuna göre yapılan yerleştirmelerde boş kalan kontenjanlar için Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile MYÖS puanı, diğer devlet üniversiteleri tarafından yapılan uluslararası öğrenci alımı amaçlı sınavların puanı, aday öğrencinin bulunduğu ülkede yapılan Üniversite Giriş Sınavı veya lise diploma puan üstünlüğüne göre online başvuru alınabilir ve yerleştirme yapılabilir.

d) Başvurular sonucunda Özel Yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programların değerlendirme işlemlerini ilgili birim yürütür.

e) Diploma puan türleri farklı olan öğrencilerin puanları yüzlük (100) sisteme dönüştürülerek değerlendirmeye alınır.

f) Ülkesinde yapılan Üniversite sınav sonucuna göre müracaat edenler kendi büyükelçiliklerinden aldıkları sıralamalarını gösterir resmi belgeyle başvuru yapabilirler.

g) Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından yapılan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavının (BAİBÜ-ULÖS) geçerlilik süresi 2 yıldır. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine kayıt yaptıran uluslararası öğrenciler talep etmeleri halinde, Üniversiteye kabul hakkı kazandıkları BAİBÜ-ULÖS geçerlilik süresi içerisinde bir defaya mahsus program değişikliği yapabilirler. Program değişikliği için belirlenecek kontenjanın, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından Üniversiteye verilen Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kontenjanının yüzde 15’ini geçmemesi esastır. Program değişikliği için belirlenen kontenjan ve başvuru takvimi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından ilan edilir.

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 ... Fax: +90 374 253 ...
  • EPosta: intstudentibu.edu.tr
Top