LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BÖLÜMLER / PROGRAMLAR

BÖLÜMLER 

Anatomi Doktora
Anatomi Tezli Yüksek Lisans
Antrenörlük Eğitimi Tezli Yüksek Lisans
Spor Bilimleri ve Antrenörlük Eğitimi Doktora
Bahçe Bitkileri Doktora
Bahçe Bitkileri Tezli Yüksek Lisans
Bankacılık ve Finans Tezli Yüksek Lisans
Katılım Bankacılığı Doktora
Beden Eğitimi Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans
Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Tezli Yüksek Lisans
Eğitim Teknolojileri Doktora
Bitki Koruma Doktora
Bitki Koruma Tezli Yüksek Lisans
Biyoloji Doktora (İngilizce)
Biyoloji Tezli Yüksek Lisans (İngilizce)
Çevre Mühendisliği Doktora
Çevre Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans
Eğitim Programları ve Öğretimi Doktora
Eğitim Programları ve Öğretimi Tezli Yüksek Lisans
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Doktora
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Tezli Yüksek Lisans
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Eğitimi Tezli Yüksek Lisans
Elektrik Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans
Farmakoloji Tezli Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Doktora
Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans
Fizik Doktora (İngilizce)
Fizik Tezli Yüksek Lisans (İngilizce)
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktora
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans
Fizyoloji Doktora Programı
Fizyoloji Tezli Yüksek Lisans
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezli Yüksek Lisans
Gazetecilik Tezli Yüksek Lisans
Geleneksel Türk Sanatları Tezli Yüksek Lisans
Gıda Mühendisliği Doktora
Gıda Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans
Müzik Eğitimi Doktora
Müzik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans
Resim İş Eğitimi Tezli Yüksek Lisans
Hemşirelik Doktora Programı
Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programı
Finansal İktisat Tezli Yüksek Lisans
İktisat Doktora
İktisat Tezli Yüksek Lisans
İletişi Bilimleri (Uzaktan)Tezsiz Yüksek Lisans ( Disiplinlerarası)
İletişim Bilimleri Doktora (Disiplinlerarası)
İletişim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans (Disiplinlerarası)
İslam Tarihi ve Sanatları Tezli Yüksek Lisans
İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora (Disiplinlerarası)
İşletme Doktora
İşletme Tezli Yüksek Lisans
Muhasebe ve Finans Doktora
Muhasebe ve Finans Tezli Yüksek Lisans
Pazarlama Doktora
Pazarlama Tezli Yüksek Lisans
Kamu Yönetimi Doktora
Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans
Siyaset Bilimi Tezli Yüksek Lisans
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Tezli Yüksek Lisans
Kimya Doktora (İngilizce)
Kimya Tezli Yüksek Lisans (İngilizce)
Kimya Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans (İngilizce)
Makina Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans
Makine Mühendisliği Doktora
Maliye Tezli Yüksek Lisans
Matematik Doktora (İngilizce)
Matematik Tezli Yüksek Lİsans
Matematik Tezli Yüksek Lisans (İngilizce)
Fen Bilgisi Eğitimi Doktora
Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans
Matematik Eğitimi Doktora
Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans
Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans
Mimarlık Tezli Yüksek Lisans
Zihin Engelliler Eğitimi Doktora
Zihin Engelliler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans
Gelişim Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans
Psikoloji Doktora
Resim Tezli Yüksek Lisans
Sensör Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans (Disiplinlerarası) (İngilizce)
Seramik Tezli Yüksek Lisans
Sinir Bilimleri Doktora (Disiplinlerarası)
Sosyoloji Doktora
Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans
Spor Yöneticiliği Doktora
Spor Yöneticiliği Tezli Yüksek Lisans
Kentsel Tasarım Tezli Yüksek Lisans
Tarih Doktora
Tarih Tezli Yüksek Lisans
Tarla Bitkileri Doktora
Tarla Bitkileri Tezli Yüksek Lisans
Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans
Sınıf Eğitimi Tezli Yüksek Lisans
Sınıf Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Doktora
Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans
Tıbbi Biyoloji ve Genetik Tezli Yüksek Lisans
Tohum Bilimi ve Teknolojisi Tezli Yüksek Lisans
Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyatı Doktora
Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans
Yeni Türk Dili Tezli Yüksek Lisanas
Yeni Türk Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans
Türkçe Eğitimi Doktora
Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans
Sosyal Bilgiler Eğitimi Doktora
Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans
Türkçe Eğitimi Doktora
Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans
Uluslararası İlişkiler Doktora
Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans
İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans
Genel psikoloji tezli yüksek lisans
  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 ... Fax: +90 374 253 ...
  • EPosta: intstudentibu.edu.tr
Top