(GÜNCEL BAŞVURU)2023-2024 BAHAR BAİBÜ-ULÖS 1.BAŞVURU STANDART YÜKSEK LİSANS-DOKTORA ÖĞRENCİ BAŞVURUSU
-->

(GÜNCEL BAŞVURU)2023-2024 BAHAR BAİBÜ-ULÖS 1.BAŞVURU STANDART YÜKSEK LİSANS-DOKTORA ÖĞRENCİ BAŞVURUSU

14 Temmuz 2023

Başvuru Linki

https://ubys.ibu.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=21

Başvuruların alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması 45 günlük periyotlarla gerçekleştirilecektir. Periyodun ilk üç haftasında öğrenci başvurusu alınacak, dördüncü haftada başvurular Ana Bilim Dalları tarafından değerlendirilecek, beşinci hafta Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğünü tarafından sonuç belgesi düzenlenecek ve altıncı hafta sonuçlar ilan edilecektir.

 

Başvuru Takvimi: http://intstudent.ibu.edu.tr/bai-bu-ulos/sinav-basvurusu

Programlar: http://intstudent.ibu.edu.tr/bai-bu-ulos/li-sansustu-egi-ti-m-bolumler

LİSANSÜSTÜ VE DOKTORA BAŞVURU TARİHLERİ 2024 GRADUATE AND PHD APLICATION DATES 2024
2.BAŞVURU TARİHLERİ 2.APLICATION DATES
1.Aşama 1 Mart 2024 24 Mart 2024 Başvuru  1. Stage 1 March 2024 24 March 2024 Application
2.Aşama 25 Mart 2024 29 Mart 2024 Evrak kont.  2. Stage 25 March 2024 29 March 2024

Document check

3.Aşama 1 Nisan 2024 12 Nisan 2024 Değerlendirme  3. Stage 1 April 2024 12 April 2024

Evaluation

4.Aşama 15 Nisan 2024   Kabul Mektubu  4. Stage 15 April 2024   Letter of Acceptance

Online Başvuru İçin Gerekli Belgeler

      1. Diploma ya da mezuniyet belgesinin resmi onaylı örneği (Türkçe ya da İngilizce) 

      2. Not durum belgesinin resmi onaylı örneği (Transkript) (Türkçe ya da İngilizce) 

      3. Var ise eğitim görülecek dil belgesi

      4. CV (Türkçe ya da İngilizce)

Başvurulan programın eğitim dili Türkçe ise belge Türkçeye dair, eğitim dili İngilizce ise İngilizceye dair olacaktır. Dil belgesi olmayan öğrenciler ilgili birimden dil eğitimini tamamladıktan sonra lisansüstü eğitimlerine başlayacaklardır.

       5. Pasaportun aslı veya resmi onaylı örneği

       6. Son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraf

       7. YÖK'ten alınmış denklik (varsa)

Başvuru ücreti 3250 TL’dir.

 

Kabul mektubu aldıktan sonra kayıt için istenilecek evraklar:

1-Kabul mektubunun çıktısı

2-BAİBÜ TÖMER'den alınacak evrak

3-Pasaport fotokopisi

4-İki adet fotoğraf

5-Lisans diploması, doktora kayıtları için yükseklisans mezuniyet belgesi ve lisans diploması (Türkçe ya da İngilizce)

6-Lisans eğitiminin transkripti, doktora için hem yükseklisans ve lisans eğitimine ait transkript (Türkçe ya da İngilizce)    

 

İLETİŞİM : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Applications link

https://ubys.ibu.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=21

Receipt, evaluation and finalization of applications will be carried out in 45-day periods. Student applications will be received in the first three weeks of the period, applications will be evaluated by the Departments in the fourth week, a result document will be issued by the International Student Coordination in the fifth week, and the results will be announced in the sixth week.
Applications Dates http://intstudent.ibu.edu.tr/bai-bu-ulos/sinav-basvurusu
Applications Programmes http://intstudent.ibu.edu.tr/bai-bu-ulos/li-sansustu-egi-ti-m-bolumler

LİSANSÜSTÜ VE DOKTORA BAŞVURU TARİHLERİ 2024 GRADUATE AND PHD APLICATION DATES 2024
1.BAŞVURU TARİHLERİ 1.APLICATION DATES
1.Aşama 15.Oca 04.Şub Başvuru  1. Stage 15.01.2023 04.02.2023 Application
2.Aşama 05.Şub 09.Şub Evrak kont.  2. Stage 05.02.2023 09.02.2023

Document check

3.Aşama 12.Şub 23.Şub Değerlendirme  3. Stage 12.02.2023 23.02.2023

Evaluation

4.Aşama 29 Şubat   Kabul Mektubu  4. Stage 29 Şubat   Letter of Acceptance
 
 
Documents Required for Online Application 1. Officially certified copy of the diploma or graduation certificate (Turkish or English) (Upload to the "Certificate-1" field on the application screen) 2. Officially approved copy of the transcript (Turkish or English) (Upload to the "Certificate-2" field on the application screen) 3. If available, language certificate in which to study 4. CV (Turkish or English) If the language of education of the applied program is Turkish, the document will be Turkish; if the language of education is English, the document will be English. Students who do not have a language certificate will start their postgraduate education after completing their language education from the relevant unit. 5. Original or officially certified copy of the passport 6. Photo taken within the last six months 7. Equivalence from YÖK (If there is)

The application fee is 3250 TL. Documents required for registration after receiving the acceptance letter: 1-Print of the acceptance letter 2- Documents to be received from BAİBÜ TÖMER 3-Passport photocopy 4-Two photographs 5-Undergraduate diploma, graduate certificate for doctoral registrations and undergraduate diploma (Turkish or English) 6-Transcript of undergraduate education, transcripts of both graduate and undergraduate education for doctoral studies (Turkish or English)

 

 

Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 ... Fax: +90 374 253 ...
  • EPosta: intstudentibu.edu.tr
Top