< < Uluslararası Öğrencilerde Aile İndirimi Duyurusu
-->

Uluslararası Öğrencilerde Aile İndirimi Duyurusu

23 Ekim 2023
Uluslararası Öğrencilerde Kardeş İndirimi Duyurusu 
 
 

Üniversitemiz okuyan Uluslararası Öğrencilerin, 

-15 Temmuz 2023 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 3. Maddesi’nin 2. fırkasında yer alan;

‘Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları dâhilinde kayıt yaptıracak yabancı öğrencilerden ailesi ve kendisi Türkiye'de ikamet izni almış olanlardan; aynı aileye mensup birden fazla öğrencinin devlet yükseköğretim kurumlarında eğitimine devam etmesi durumunda bu öğrenciler için belirlenen öğrenim ücretlerine, %25 oranından az olmamak üzere ilgili yükseköğretim kurumları tarafından indirim yapılır.

 

 • İlgili madde kapsamında mevcut indirimden faydalanmak isteyen öğrencilerin ödemeleri gereken öğrenim ücretlerine %30 indirim uygulanması (Senato  Kararı 12.10.2023)

 

 • Ayrıca ilgili madde kapsamında indirimden faydalanmak isteyen Uluslararası Öğrencilerin her dönem başında aşağıda yer alan evrakları getirmesi gerekmektedir:
  • Başvuru Dilekçesi
  • Ailesi ve Kendisinin İkamet İzin Belgesi
  • Kendisinin Öğrenci Belgesi
  • Aynı Aileye Mensup Diğer Öğrencinin Devlet Yükseköğretim Öğrenci Belgesi

NOT: Başvuru evraklarını eksik ve hatalı teslim eden öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

         Başvurular;

                  Önlisans ve Lisans Öğrencileri Rektörlük Öğrenci İşlerine,

                  Yüksek Lisans ve Doktora programlarına devam eden öğrenciler Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'ne başvuru yapacaktır.

 • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy / BOLU
 • Tel: +90 374 253 ... Fax: +90 374 253 ...
 • EPosta: intstudentibu.edu.tr
Top