Kayıt Belgeleri

Kesin Kayıt İçin Gerekli Olan Belgeler:

-Pasaport veya Kimlik Aslının onaylı sureti: (Aslı Türkçe veya İngilizce değil ise onaylı tercümesi)

-4 adet Vesikalık Fotoğraf

-Lise diploması: Aslının onaylı sureti (Aslı Türkçe değilse onaylı tercümesi)

-Lise diploması Denklik Belgesi: Diplomanın Türkiye tarafından denk kabul edildiğini gösterir belge yurt dışında Türk Konsolosluklarından veya yurt içinde Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınmış olmalıdır.

Transkript: Aslının onaylı sureti (Türkçe değilse onaylı tercümesi, Lise diplomasında başarı puanı yer alıyorsa teslimi zorunlu değildir.)

 -Denklik Belgesi(MEB'na bağlı Lise mezunları hariç)

NOT 1:Yurtdışı Liselerden mezun olan olan öğrenciler için(MEB'na bağlı Lise mezunları hariç) Denklik Belgeleri yok ise; kayıttan sonra belgeyi almaları için ek süre verilmektedir. 

NOT 2: Bu başvuru kapsamında yerleşen öğrenciler ders kayıtlarını 2023-2024 Güz döneminden başlayarak yapabilecektir.

Üniversitemiz Harç Ücreti ödemeleri ders kayıtlanmaları döneminde İş Bankasına öğrenci numaraları ile yapılacaktır.

 

Vekalet Belgesi: Kesin kayıt vekaletle gerçekleştirilmişse resmi vekalet evrakı teslim edilmelidir.

Türkçe Dil Yeterlik Sertifikası: Zorunlu değil

İngilizce veya Arapça Dil Yeterlik Sertifikası: Zorunlu değil

İletişim : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 ... Fax: +90 374 253 ...
  • EPosta: intstudentibu.edu.tr
Top