Uluslararası Öğrenci Yükümlülükleri

Uluslararası Öğrencilerin Yükümlülükleri

a) Öğrenim görmek üzere Türkiye’ye gelen veya Türkiye’de bulunan uluslararası öğrenciler Türkiye’deki ilgili mevzuat hükümlerine tabiidir.

b) Üniversitemize kayıt yaptıran uluslararası öğrencilerin derslere devam zorunluluğu vardır. Mazeretsiz ders kaydı yapmayan veya kayıt yaptırdığı halde derslere devam etmeyen öğrencilerin oturum izinleri iptal edilir.

c) Bu yönergenin yürürlüğe girdiği eğitim-öğretim yılı itibari ile kayıtlı olan öğrenciler açısından; eğitim dili Türkçe olan programlar için, ilk ders kaydı yapıldıktan sonra mazeretsiz üst üste 2 (iki) yarıyıl ders kaydı yapmayan öğrenciler ve eğitim dili İngilizce olan (%30 ve %100 İngilizce) programlar için İngilizce Hazırlık ders kaydı yapıldıktan sonra mazeretsiz üst üste 2 (iki) yarıyıl ders kaydı yapmayan öğrencilerin Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğünün önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili programdan ilişiği kesilir. Kayıt yaptıran öğrencilere, kayıtlarının hangi koşullarda silineceği tebliğ edilir.

d) Bu yönergenin yürürlüğe girdiği eğitim-öğretim yılının öncesinde kaydolan öğrenciler açısından; kayıt tarihi itibari ile 4 (dört) dönem üst üste mazeretsiz ders kaydı yapmayan öğrencilerin Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğünün önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili programdan ilişiği kesilir

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 ... Fax: +90 374 253 ...
  • EPosta: intstudentibu.edu.tr
Top